Metafor Nedir?

Bir konuyu, yaşanan bir olayı farklı bir şeye benzeterek anlatmaya metafor denir. Metafor mecaz olarak bilinen kelimenin eş anlamlısıdır. Bir şeyi anlatırken süslemek, içine derin anlamlar katmak için kullanılır. Metafor yaparken direkt bir benzetme değil de üstü kapalı olarak bir şeyler anlatılan şeyin yerine koyularak ifade edilir. Anlatımda imgelemeler kullanmak her zaman basit, direkt bir […]

Bade Nedir?

Bade, Farsça kökenli bir kelimedir. Şarap, içki anlamına gelir. Edebiyatta sıklıkla kullanılmıştır. Divan şiirlerinde aşkı anlatmak için kullanılan bade, aşk şarabı, aşık eden güzellik gibi kavramları ifade etmek için kullanılmıştır. Tasavvufta ise bade, aşk anlamında kullanılmıştır. Bu aşk insana duyulan aşk değil ilahi aşktır.