Brent Petrol Ne Demek?

Petrol Piyasasında üç tür petrol kullanılmaktadır. Bunlar Brent, WTI ve Umman petrolüdür. Dünyadaki petrol anlaşmalarının üçte ikisi Brent petrol üzerinde yapılmaktadır. Brent petrol  en yaygın petrol türü denebilir. Brent ham petrol, İskoçya’nın Shetland Havzası adıyla tanınan Kuzey Denizi’nde Brent Petrol Sahası’nda denizden çıkarılan bir petrol türüdür. Günümüzde kullanım ömrünün sonuna yaklaşmaktadır. Bu bölgede yaşayan bir kuş türü […]

Bent Nedir?

Farsça kökenli bent kelimesinin bir kaç farklı anlamı vardır. Bent ilk olarak bağ anlamına gelir. Şiirdeki dörtlüklerin her birine , kitapların bütünlük oluşturan bölümlerine de bent denir. Suların birikmesi için önüne çekilen set anlamına gelir. Bir diğer anlamıyla gazete yazılarına verilen isimdir. Kanun maddelerine de bent denir.