Düşündürücü Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri

13. yüzyılda doğmuş ve yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi, insanı hayatın anlamı ve amacı üzerinde düşünmeye sevkeden birçok söz sarfetmiştir. İnsanlığa bilgece öğütler sunan Mevlana sözleri, 21. yüzyılda da bizlere yol gösterici rolünü sürdürüyor.

Derin Mevlana Sözleri

İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

Akıl bir kuzu, nefîs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefîs aklı yer.

Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Allah’ın kudretini görmeyen kişi, meyveyi ağaç yaptı sanır.

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.

Hiçbir kafire hor gözle bakmayın. Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü.

Alışsan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç?O kamıştan göklere uçan yere alışmamış olan güvercin ürker, kaçar.

Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır.

İsa’nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur..

Sözle anlatılan şey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek olduğunu da haber verir, yalan olduğunu da.

İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir.

Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

İnanmışsan, tatlı bir hale gelmişsen, ölüm de inanmıştır, tatlılaşmıştır. Kafirsen, acılaşmışsan, ölüm de kafirleşir, acılaşır sana.

Dert, insana yol gösterir.

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir