Kadınlara özgü meslekler nelerdir?

Kadın Çalışan

Kadınlar, artık günümüzde her türlü işte başarılı olabiliyor ve kendilerini toplum karşısında ispat edebiliyorlar. Her alanda artan başarılarıyla toplum nezdindeki bütün önyargıları yıkmayı başardılar. Kadınlar zekalarıyla, el becerisiyle, derin içgüdüleriyle, ilgileriyle ve özverileriyle küreselleşen dünyanın önemli bir parçası haline geldiler. Günümüz dünyasında akla gelebilecek her sektörde bir kadının ismini duyabilirsiniz. Ancak bazı toplumlar tarafından kadına yalnızca ev işleri ve çocuk bakımı gibi ilk çağlardan kalma bazı roller yüklenmektedir. Yine de kadınların yoğun çalıştığı ya da hemen hemen sadece kadınların istihdam olanağı bulduğu meslekler de bulunmaktadır. Kadınlara özgü meslekler nelerdir sorusuna karşılık sıralayabileceğimiz birçok meslek vardır.

Kadınlara özgü meslekler

Kadın yoğun çalışılan meslekler

Kadınların yoğun olarak çalıştığı meslekleri sıralamak gerekirse bu listeye anaokulu öğretmeni, diyetisyen, cilt bakım uzmanı, doktor ve hemşirelik gibi birçok farklı alanda kadınların daha başarılı olduğunu, erkeklere nazaran çok daha fazla sayıda istihdam edildiklerini görmekteyiz.

Kadınlara Özgü Meslekler
Ortaokul seviyesinde öğretmen sayısı istatistiklerine göre kadınlar daha ön plandadır.

Günümüzde öğretmenlerin büyük çoğunluğu kadın öğretmenlerdir. Bunun sebebi kadınların sabır, şevkatli olmaları ve hayal güçleri ile bu mesleğe daha yatkın olmalarıdır.

Bunların haricinde kadınlar: gazeteci, halkla ilişkiler, sosyal hizmet uzmanı, sekreterlik, muhasebecilik, yazar, aşçılık, ev temizlikçisi, hemşirelik, bankacılık, avukatlık, kuaförlük, terzilik, eczacılık, mimarlık, modelistlik gibi çok çeşitli mesleklerde de oldukça aktif şekilde faaliyet göstermektedirler.

(Neredeyse) sadece kadınların çalıştığı meslek grupları

Hemen hemen hiçbir erkeğin çalışmayı tercih etmediği, dolayısıyla neredeyse tamamen kadınların yaptığı meslekler de mevcuttur. Bu meslekler şu şekilde sıralanabilir: temizlikçi, dadı, ebe, hostes, manikürcü, kozmetik uzmanı ve fizyoterapist.

Yıkılan önyargılar

Kadınların çalışma hayatındaki yerleri her geçen gün katlanarak artmaktadır. Ayrıca, kadınlar çalışma dünyasına adım atsalar dahi hala ailelerine ve evlerine yeterli vakti ayırmak için oldukça fazla çabalamaktadırlar. Yukarıda sayılan meslek gruplarının çoğunun erkekler tarafından da yapılabilir olmasına karşın kadınlar bu alanlarda erkeklere göre çok daha fazla aktiflerdir. Günümüzde kadınlar kendilerine yüklenen cinsiyet rollerini ve önyargılarını çalışma hayatına giderek daha fazla dahil olarak yıkmaktadırlar. Artık erkeğin domine ettiği bir istihdam yapısından bahsetmek mümkün değildir.

Kadınlara Özgü Meslekler
Kadın işe katılım oranı 19. yüzyılın sonundan bu yana neredeyse 2 katına çıkmıştır.

Sonuç

Kadınların yapamayacağı ve başaramayacağı hiçbir meslek dalı yoktur. Kadın olmak hem evde hem de meslek hayatında eğiticilik ve öğreticiliktir. Kadının olmadığı bir dünya tasavvuru olanaksızdır.

 

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir