Metafor Nedir?

Bir konuyu, yaşanan bir olayı farklı bir şeye benzeterek anlatmaya metafor denir. Metafor mecaz olarak bilinen kelimenin eş anlamlısıdır. Bir şeyi anlatırken süslemek, içine derin anlamlar katmak için kullanılır. Metafor yaparken direkt bir benzetme değil de üstü kapalı olarak bir şeyler anlatılan şeyin yerine koyularak ifade edilir. Anlatımda imgelemeler kullanmak her zaman basit, direkt bir anlatımdan daha dikkat çekicidir. 

Metafor, filmlerde çok sık karşımıza çıkar. Filmlerde, soyut kavramlar, duyguları somut nesnelerle sembolize ederek anlatılabilir. Cümlelerde bir şeyi gerçek anlamıyla değil mecaz anlamlı kelimelerle kullanarak cümleye süslü bir anlatım katılır. Örneğin İstiklal Marşı’mızda birçok metafor yapılmıştır.

“Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar

 Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.”

dizelerinde medeniyet, sadece artık eski gücünde olmayan bir canavar olarak sembolize edilmiştir.

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir