Muntazam Ne Demektir?

Arapça kökenli olan muntazam kelimesi sıfat ve zarf olarak ayrı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Muntazam kelimesi sıfat ve zarf olarak ne anlama gelir? Düzgün, düzenli anlamında kullanıldığında sıfat olarak bir ismin önüne gelerek kullanılır. Zarf olarak ise bir şeyin düzenli, sürekli, düzgün bir şekilde gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Kullanımı günümüzde de yaygın olarak devam etmektedir.

Menfi Ne Demektir?

Menfi kelimesi Arapça kökenlidir ve cümlelerde sıfat görevi yapar. Menfi kelimesinin Türkçe karşılığı olumsuzluk. Eski dilde olumsuz, negatif bir durumu ifade ederken menfi kelimesi kullanılırken günümüzde kullanımı yaygın olmamakla birlikte hala devam etmektedir. Eski dilde matematikteki eksi ifadesinin karşılığı da menfi anlamına gelir.