Düşündürücü Mevlana Sözleri

13. yüzyılda doğmuş ve yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi, insanı hayatın anlamı ve amacı üzerinde düşünmeye sevkeden birçok söz sarfetmiştir. İnsanlığa bilgece öğütler sunan Mevlana sözleri, 21. yüzyılda da bizlere yol gösterici rolünü sürdürüyor. Derin Mevlana Sözleri İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış […]