Zıvana Nedir?

Zıvananın bir kaç değişik anlamı vardır. Bunlardan ilki iki ucu açık küçük borudur. Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılan deliğe de zıvana denir. Sigara ve ya piponun ağızlığının sapına da zıvana adı verilir. Farsça kökenli bir kelimedir.

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir